Въпроси и отговори

*МОЖЕ ЛИ ДА СЕ МОНТИРА ЕДНА СИСТЕМА VACUFLO И ДА ОБСЛУЖВА ДВА АПАРТАМЕНТА ИЛИ ДВЕ КЪЩИ?
Може, модели 780 и 980 са конструирани така, че да обслужват по две розетки едновременно. Ако площта на двата апартамента или двете къщи сумарно е по-малка от предвидената за тези модели, може да се монтира и по-малък модел, но тогава едновременното почистване ще бъде невъзможно. Агрегатът в такива случаи се монтира в мазе, гараж или на балкон. Ако апартаментите са мезонети, които обикновено се намират на горните етажи на сградата, агрегатът се монтира в килер или на балкон. Там, където е нецелесъобразно извеждането на отработения въздух извън сградата в атмосферата, може да се използват модификациите агрегати /FC - Filtered Cyclonic/ с допълнителен филтър, което елиминира необходимостта от прекарване на изходяща разводка и улеснява монтажа.

*МОЖЕ ЛИ ДА СЕ МОНТИРА СИСТЕМА VACUFLO В ГОТОВИ СГРАДИ?
Може, като във всеки конкретен случай се търси оптимално решение за прокарване на въздуховодите и монтаж на розетките. Монтажът може да бъде извършен и чрез открит способ използвайки декоративни кутии.

*ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ МОНТИРА РОЗЕТКА ВЪВ ВСЯКА СТАЯ?
Няма никаква практическа необходимост. Както вече споменахме, една розетка обслужва до 60 - 70 кв.м площ, така че в много случаи тя е достатъчна за почистване на всички стаи на даден етаж, ако е разположена в коридора. Целта на проекта за монтаж винаги е да се оптимизира разводката за постигане на по-добро засмукване и да се минимизира броя на розетките за намаляване на стойността на системата като цяло, което е в интерес на клиента.

*СЕРИОЗЕН РАЗХОД ЛИ Е ПОТРЕБЯВАНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ПРИ РАБОТА?
Модели 280, 480 и 580 потребяват по-малко електроенергия от най-обикновен чайник - съответно 1200, 1620 и 1700 W. Модели 780 и 980 работят с два мотора и съответно потребяват два-пъти повече ел. енергия, но като се има предвид краткото време, през което се употребяват агрегатите за почистване, то разходът на ел. енергия е нищожен в сравнение с всички други агрегати и системи в дадена сграда.

*ОТ КАКВО ЗАВИСИ СТОЙНОСТТА НА СИСТЕМАТА VACUFLO ЗА ДАДЕН ОБЕКТ?
На първо място от площта, която трябва да бъде почиствана (виж таблицата). Главно от нея зависи моделът на системата, който ще бъде избран. Значение имат и дължината на въздуховодите и броят на розетките. Площта за почистване не е единственият критерий за избор на модел. При сложна разводка с много ъгли се препоръчва следващия по-голям модел с цел постигане на максимална сила на засмукване.

*ОТ КАКВО ЗАВИСИ СТОЙНОСТТА НА МОНТАЖА НА СИСТЕМАТА?
Зависи от броя на розетките, които трябва да се монтират за обслужване на цялата площ. Цената на монтажа на въздуховодите в сградата е включена в стойността на монтажа на розетките, независимо от типа строителство (бетон, тухла с обикновена мазилка, гипсокартон, окачени тавани, обикновени или двойни подове). Фирмата притежава богат опит при монтаж на системи Vacuflo във всякакви условия.

*КАКВО Е НИВОТО НА ШУМА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ?
Нивото непосредствено до машината е от 64 до 70 децибела в зависимост от модела. Този шум е сравним с шума от обикновена прахосмукачка, разликата е в това, че обикновената прахосмукачка винаги е около Вас и пречи на всички в стаята, а агрегатът на системата за централно почистване е монтиран далеч от стаите за обитаване и не пречи на никого.

*КАКВИ ТРЪБИ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА МОНТАЖА НА ВЪЗДУХОВОДА?
Тръбите, както и всички фитинги, са произведени от специално PVC и са американско или канадско производство. Тяхната вътрешна повърхност е така оформена, че при съединяването на тръбите с фитингите се получава идеално гладка повърхност с цел обезпечаване на максимално олекотено преминаване на въздуха през тях. Абсолютно недопустимо е използването на тръби и фитинги за водопроводи, първо защото тяхната вътрешна повърхност е оформена с грапавини и канали, което създава предпоставки за задържане на прах в тях и при по-голямо натрупване може да доведе до запушване на въздуховода, и второ защото те нямат антистатичните свойства на оригиналните тръби и фитинги за системи за централно почистване. Това също е предпоставка за натрупване на прах във въздуховода и евентуалното му блокиране. При оригиналните тръби и фитинги е абсолютно изключена възможността да се запуши въздуховода и поради особеностите на конструкцията - най-тесните фитинги са в самото начало след розетката, така че всеки предмет, преминал от там неизбежно ще слезе до контейнера за прах на агрегата, а по-големи предмети се блокират на входа на розетката и лесно се изваждат с ръка.

*ПО КАКВО СЕ ОТЛИЧАВА VACUFLO ОТ ДРУГИТЕ АНАЛОГИЧНИ СИСТЕМИ?
Вградената системата VACUFLO има в своята конструкция внедрен и запатентован ЦИКЛОНЕН БЕЗФИЛТРОВ МЕТОД НА ОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА. Всички останали системи имат инсталирани във своята конструкция различни филтри. Защо това е лошо? Отговорът е прост. Създавайки нови филтри от ново поколение и монтирайки ги на пътя на въздушния поток, ние практически намаляме скоростта на преминаването на въздуха през силовия агрегат превръщайки по този начин процеса на почистване в ДЪЛГО изпитание на Вашата търпеливост.

Положението се влошава още повече с течение на времето, когато малките невидими частици прах, които са във всеки дом малко по малко започват да блокират филтъра. Тогава засмуквателната мощност на такива системи още повече продължава да пада. Да не говорим за това , че идва момент, когато този филтър трябва да се смени просто за да се отпуши отново за кратко време прахосмукачката до следващия цикъл на постепенно затормозяване. Ако пък Ви се наложи инцидентно да почистите фин прах, строителен или аналогичен, то тогава понижаването на мощността е въпрос на минути.

VACUFLO true cyclonic Ви гарантира постоянна максимална сила на засмукване, 24 часа на ден, независимо колко и какви фини частици и прах почиствате.

*КАКВИ ПРЕДИМСТВА ИМА VACUFLO ПРЕД ПРАХОСМУКАЧКИТЕ С ВОДЕН ФИЛТЪР?
Прахосмукачките с воден филтър действително са по-добри от своите аналози, които използват сменяеми филтри и торбички, но те не решават проблемите, поради които е била разработена вградената прахосмукачка VACUFLO. Та нали както нееднократно сме говорили опасността идва най-вече от онзи въздух, който излиза от прахосмукачката. Това, че водният филтър пропуска най-малките частици, е без съмнение, като това се потвърждава от факта, че такива прахосмукачки, използвайки този тип филтрация, могат да разпространяват различни миризми. Следователно водата като филтър не може да блокира в пълен обем цигарения дим, прашеца от цветята, циментния прах, вредните микроорганизми, вредните газове, сажди, талк, окиси на метали и други вещества, чийто размер е по-малък от 3-4микрона.(това е например размерът на частиците на ароматните аерозоли). Размерът на грипните бактерии не превишава 0.5 микрона!

Освен това такива прахосмукачки имат внушителни размери и изискват постоянно обслужване. Натрупаната мръсна маса с вода в контейнера трябва да се изхвърли, а резервоарът да се измие тъй като с времето започват процеси на гниене съпровождани с неизбежните последствия (миризми,микроби и др.). Къде да става това измиване? Във банята или мивката на кухнята?С вашите ръце?

Трябват ли Ви подобни проблеми? Стойността на такива прахосмукачки не само не е по-ниска, но понякога и по-висока от вградената прахосмукачка VACUFLO.

*КАКЪВ Е ОБЕМЪТ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА БОКЛУКА?
Размерът на контейнера зависи от модела на силовия агрегат VACUFLO. Например за М280 - 21 литра, за М580 – 23  литра и за М980 – 51 литра. Такъв обем на котейнерите позволява той да бъде почистван веднъж на няколко месеца.

*КАКВО ИЗЛИЗА ПРЕЗ ИЗХОДНАТА ТРЪБА?
В системата VACUFLO е предвидено извеждане на отработения въздух от прахосмукачката извън сградата. Той не бива да бъде по-дълъг от 9 л.м. Посредством него се извеждат онези вещества, чийто размер е толкова малък, че не им позволява те да бъдат удържани в контейнера при наличието на такъв мощен поток от въздух. Под действието на околната среда те бързо се разлагат и престават да бъдат опасни за хората и животните. Идеята е в това, че когато прах попада в къщата, той е защитен от въздействието на околната среда. Нито дъждът, нито вятърът или слънцето имат възможност да въздействат на съдържащите се  във въздуха вещества и те се натрупват в затворено пространство превръщайки атмосферата в дома непригодна за здравословен начин на живот.

Това всъщност е основния проблем, с който не могат да се справят обикновените прахосмукачки, колкото и да са мощни.

*ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ДВИГАТЕЛЯ
Всички модели на двигателите за системите VACUFLO имат една фаза, работят в диапазон на напрежение 220-240 волта, 50 херца и следва да бъдат включени на отделен токов кръг, занулен и заземен. Двигателите развиват от 21880 до 27296 оборота в минута в зависимост от модела.

*КАКВА Е МОЩНОСТТА НА СИСТЕМАТА VACUFLO?
Вградената прахосмукачка VACUFLO изразходва електрическа енергия колкото един чайник! В зависимост от модела мощността им варира от 1300 до 1700 W. Различават се само моделите М780 и М980, които имат по 2 двигателя, могат да работят от 2 розетки едновременно и съответно изразходват 2 пъти повече електроенергия.

*КАКВИ СА ОГРАНИЧЕНИЯТА В УСЛОВИЯТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ VACUFLO?
Вградената прахосмукачка VACUFLO може да работи при температура от -20 до +50С. Ограниченията по влажността се свеждат до изключване на възможност за пряко попадане на вода върху прахосмукачката.

*МОЖЕ ЛИ ИЗХОДНАТА ТРЪБА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА КЪМ ВЕНТИЛАЦИЯТА?
Ако след включването на тръбата няма други включвания (аспирации на кухни, бани и други), то това е възможно. Ако това не е така, то трябва въздухyt да бъде отведен чрез самостоятелен въздуховод.

*МОЖЕ ЛИ ТРЪБОПРОВОДЪТ ДА СЕ ЗАДРЪСТИ?
За да се избегне такава възможност, след розетката се монтира специален фитинг на 90 градуса с малък радиус, които не позволява на дълги предмети (химикалka,молив и др.) да влезнат в тръбопровода. Ако все пак са попаднали в маркуча, то след неговото изтегляне от розетката предмета остава да стърчи от розетката и неговото изтегляне е безпроблемно.

От друга страна диаметърът на маркуча е 32мм, а на тръбата 50.8мм, което означава, че ако нещо премине през маркуча, то по-нататък ще е невъзможно да бъде спряно. Следва да се доуточни, че фитингите и тръбата са така конструирани и изпълнени, че от вътрешна страна тръбопроводът представлява идеално гладка повърхност.