AKO ИМАТЕ ОБИКНОВЕНА ПРАХОСМУКАЧКА, ТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ:

  • в средно голямо жилище за 1 година се събира 20 кг прах;
  • най-финния прах винаги си остава в помещенията, тъй като прахосмукачката не може да го задържи;
  • въздухът в нашите домове е от 20 до 50 пъти по-замърсен от този, който е на улицата;
  • за 1 денонощие ние вдишваме заедно с 15 кг въздух – около 2 супени лъжици прах;
  • в борбата със замърсения въздух човек изразходва повече от 80% от своя имунитет;
  • екологи считат, че най-опасната за здравето професия е тази на домакинята;
  • всеки 10 човек на Земята страда от алергия;
  • ежегодно 35-40 милиона човека попълват армията на «алергичните»;
  • между 45-85% от всичките алергични заболявания имат битов произход.