Контакти

София

тел.: 02 868 94 25
мобилен: 0888 509 544, 0886 880 828
e-mail: info@vacuflo.bg

Представител в гр. Бургас
ул. "Св. Климент Охридски" 60, магазин "Тобо"
тел.: 056 842 23 33
мобилен: 0885 381 600