Контакти

гр. София
мобилен: 0888 509 544
e-mail: info@vacuflo.bg


Представител в гр. Бургас
ул. "Св. Климент Охридски" 60, магазин "Тобо"
мобилен: 0885 381 600