Участници в акция

По време на пролетното "Стройко" и "Българска строителна седмица" - Интер Експо Център сключилите договор получават от 5% до 10% отстъпка.